Vattenmärken och Musikforskning

av Jan Olof Rudén

Detta är en skannad version av Jan Olof Rudéns licentiatavhandling från 1968.
Skanning och digital bearbetning har utförts av Jan Enberg.

  • Textpartier till vänster, markerade med mörkbrunt är sökbara.
  • Textpartier till höger, markerade med rödbrunt är ej sökbara PDF-filer.

Kommentarer till bearbetningen finns här. För att kunna läsa dokumenten krävs Adobe® Reader®

 

  OCR
Sidnummer
  Originalsidor
  Vattenmärken och Musikforskning    
  Förord, innehåll.
Avhandlingstext

I-XI
1-131

   
   

132-196

  Förbrukningstider för Narr-Vm
  Zusammenfaßung

197-212

   
  Förkortningar
BILAGA I
   
   

1-170

Typer av Narr-Vm
         
  Vattenmärken      
  Inledning, typindelning
systematisk typöversikt
BILAGA II
1-12
   
   

13-190,
A1-A9

Avritningar av Narr-Vm,
Appendix